• Innowacje, ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców Unii Europejskiej. Przedstawiciele Komisji Europejskiej przedstawili propozycje kształtu Polityki Spójności na lata 2021-27. Na inwestycje w Polsce ma trafić blisko 100 mld euro, ale wkład unijny będzie niższy niż dotychczas. W ocenie marszałka Olgierda Geblewicza, prezesa Związku Województw RP większe znaczenie mają czekające regiony negocjacje Regionalnych Programów Operacyjnych, które służą mieszkańcom województw.

  • Jak dawni rybacy szykowali się do połowów, jak żyli, jak wędzili ryby? To tylko namiastka tego co szykują Miłośnicy Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego z Niechorza. Tuż obok latarni morskiej i zaledwie pół kilometra od plaży stanie zrekonstruowana historyczna wieś rybacka, Park Etnograficzny z prawdziwego zdarzenia. Umowę na wsparcie inwestycji kwotą prawie 2,5 mln zł podpisali marszałek Olgierd Geblewicz i wicemarszałek Jarosław Rzepa.

  • Takie miejsca przyciągają najmłodszych i ich rodziców, służą integracji z rówieśnikami, aktywności fizycznej i dobrej zabawie. Wicemarszałek Tomasz Sobieraj podpisał z Gminą Karlino wartą blisko 1,9 mln zł umowę wsparcia środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na restaurację zabytkowego parku przy ulicy Waryńskiego w Karlinie.

  • Rowerem zamiast samochodem, dbanie o najbliższe otoczenie, świadome wybieranie odnawialnych źródeł energii to myśli przewodnie konferencji kończącej projekt pn. „EKOkorytarze - edukacja ekologiczna w powiecie drawskim”. Przedsięwzięcie, wspierane przez Regionalny Program Operacyjny, połączono z otwarciem wystawy poświęconej ochronie środowiska. W trakcie przygotowań jest także publikacja. Z gośćmi wydarzenia w poniedziałek, 25 lutego 2019 r. spotkał się członek Zarządu Województwa Stanisław Wziątek.

  • Rodziny oraz najbliżsi sprawujący opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnością lub dorosłą osobą niesamodzielną znajdą pomoc w mieszkaniu wytchnieniowym, które zostało oficjalnie otwarte w piątek, 22 lutego 2019 r. w Szczecinie. To jeden z pozytywnych efektów  partnerskiego projektu „Dobre wsparcie – system lokalnych usług społecznych” realizowanego przez Fundację Nauka dla Środowiska, Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. W wydarzeniu uczestniczyli  m.in. marszałek Olgierd Geblewicz, członek Zarządu Województwa Janusz Gromek, ks. abp. Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński oraz najważniejsi goście, pierwsi lokatorzy.

Zakończone nabory

Szkolenia