• Dzięki unijnemu wsparciu nowe oblicze zyska zabytkowy budynek Urzędu Miejskiego w Drawnie. Umowę gwarantującą dofinansowanie remontu podpisał z burmistrzem gminy Andrzejem Chmielewskim 11 września 2018 r. Członek Zarządu Województwa Ryszard Mićko.

  • Koszaliński MZK inwestuje w nowoczesny tabor. Jeszcze w tym roku mieszkańcy przemieszczać się będą po mieście nowymi autobusami. Większość kosztów zakupu 7 pojazdów pokryje eurodotacja Urzędu Marszałkowskiego. To ponad 5 mln zł. Fundusze zagwarantuje beneficjentowi umowa, którą w środę, 5 września 2018 roku w Koszalinie podpisali wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj oraz prezes Andrzej Bacławski. Towarzyszył im prezydent Piotr Jedliński.

  • Refundacja kosztów zatrudnienia niani do 2375 zł miesięcznie to nieoceniona pomoc dla rodziców dzieci do lat trzech, którzy planują powrót do pracy. Finansowe wsparcie będzie można uzyskać też na opłacenie żłobka, klubu dziecięcego czy opiekuna dziennego. Już 3 września 2018 r. rusza pierwszy nabór do projektu Zachodniopomorskie Małe Skarby. Szczegóły dotyczące rekrutacji były głównym tematem briefingu prasowego, który odbył się w środę, 29 sierpnia 2018 r. z udziałem marszałka województwa Olgierda Geblewicza oraz dyrektora WUP-u w Szczecinie Andrzeja Przewody. Spotkanie było także okazją do przedstawienia Ambasadorek projektu – lekkoatletki Moniki Pyrek-Rokity i blogerki Agnieszki Kowalewskiej.

  • 20 rowerów miejskich w tym dwa tandemy, którymi można poruszać się po terenie całej gminy Tychowo oraz nowy odcinek drogi rowerowej łączący centrum miasta z dworcem kolejowym - to inwestycja, która w dniu 27 sierpnia 2018 r. została uroczyście otwarta przez Roberta Falanę - Burmistrza Miasta Tychowo.

  • Będzie bezpieczniej na wodach administrowanych przez Urząd Morski w Szczecinie. Nowe łodzie oraz inne specjalistyczne urządzenia służące do akcji oraz działań w portach wodnych, przystaniach morskich i pasie nadbrzeżnym zachodniego wybrzeża Polski zakupione zostaną dzięki zastrzykowi eurofunduszy Urzędu Marszałkowskiego. To w sumie 16 mln zł. Umowę wsparcia podpisali w poniedziałek, 27 sierpnia 2018 roku w Szczecinie, marszałek Olgierd Geblewicz i dyrektor Wojciech Zdanowicz.

Wiadomości