Dostępne 1304 wiadomości ze wszystkich kategorii

Lista projektów w ramach Działania 7.6 - typ 2, skierowanych do II fazy oceny

18.03.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Regionalnego dla projektów Europejskiego Funduszu Społecznego

12.03.2019 Europejski Fundusz Społeczny Prawo i dokumenty Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Zakup nieruchomości a limit wydatków w ramach cross-financingu

11.03.2019 Często zadawane pytania Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Często zadawane pytania Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Przyszłość Polityki Spójności po 2021

08.03.2019 Wydarzenia Wydarzenia

Udostępnienie listy sprawdzającej dla Działania 8.4

06.03.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania dla Działania 8.1

04.03.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Podręcznik Beneficjenta SL2014

04.03.2019 Prawo i dokumenty

Strony