Dostępne 1727 wiadomości ze wszystkich kategorii

ZMIANA TERMINU Aktualizacja Regulaminu Konkursu oraz harmonogramu przeprowadzenia etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach Działania 8.6

01.04.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany terminu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Zmiany terminu

Ogłoszenie konkursu w ramach Działania 7.6

01.04.2020 Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydarzenia Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydarzenia

Działanie 8.8 RPO WZ 2014-2020 Lista projektów, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.08.08.00-IP.02-32-K57/19

01.04.2020 Europejski Fundusz Społeczny Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzki Obszar Funkcjonalny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Europejski Fundusz Społeczny Koszalińsko - Kołobrzesko - Białogardzki Obszar Funkcjonalny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

W dniach od 1 kwietnia do 3 kwietnia kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym w Szczecinku wyłącznie za pomocą numeru telefonu komórkowego.

31.03.2020 Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego Szkolenia i konferencje Wydarzenia Zmiany terminu Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego Szkolenia i konferencje Wydarzenia Zmiany terminu

Zmienione godziny pracy w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Pyrzycach

26.03.2020 Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego Nabory wniosków Wydarzenia Zmiany terminu Biuletyn Informacyjny Programu Regionalnego Nabory wniosków Wydarzenia Zmiany terminu

Aktualizacja listy projektów które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 8.6

25.03.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Zmiany w Programie Regionalnym zatwierdzone

23.03.2020 Wydarzenia Wydarzenia

Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny merytorycznej w ramach dla Działania 8.7

20.03.2020 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Szczeciński Obszar Metropolitalny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Szczeciński Obszar Metropolitalny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zmiany Regulaminu konkursu

Strony