Dostępne 1478 wiadomości ze wszystkich kategorii

Szanse i wyzwania w nowej perspektywie unijnej 2021-2027 - Konferencja ZIT KKBOF

13.09.2019 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPZP.01.16.00-IZ.00-32-002/19

11.09.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach I rundy naboru nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-006/19

11.09.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Zakończona ocena wniosku dla Działania 1.16

09.09.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Harmonogram naborów wniosków na rok 2019

06.09.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Harmonogram naborów wniosków Nabory wniosków Prawo i dokumenty

Zakończona ocena wniosków I rundy naboru dla Działania 1.1

06.09.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Aktualizacja harmonogramu oceny dla Działania 8.6

06.09.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Zmiany terminu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Zmiany terminu

Zakończenie naboru wniosków w ramach Działania 4.7

04.09.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wyniki naborów wniosków

Strony