Dostępne 1034 wiadomości ze wszystkich kategorii

„Wspólnie o Funduszach Europejskich” - Ostatnie dni konkursu na najlepszą inicjatywę informującą o możliwościach korzystania ze środków unijnych!

25.06.2018 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Promocja Programu Regionalnego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Promocja Programu Regionalnego

Wersja 29.1 obowiązująca od 22.06.2018

25.06.2018 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Konkurs dedykowany projektom realizowanym w miastach średnich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

25.06.2018 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ogłoszenie naboru w ramach Działania 7.1, typ 2 - tryb pozakonkursowy

21.06.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydarzenia Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydarzenia

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.2

18.06.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Lista wniosków zakwalifikowanych do II fazy oceny merytorycznej w ramach Działania 8.3

18.06.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Propozycje Komisji Europejskiej na okres 2021-2027

14.06.2018 Wydarzenia Wydarzenia

Aktualizacja Regulaminu konkursu dla Działania 6.6

08.06.2018 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zmiany Regulaminu konkursu

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

07.06.2018 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Prawo i dokumenty Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Prawo i dokumenty

Strony