Dostępne 1372 wiadomości ze wszystkich kategorii

Ogłoszenie konkursu w ramach Działania 7.2

23.05.2019 Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Europejski Fundusz Społeczny Nabory wniosków Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Aktualizacja Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.6, typ 2

21.05.2019 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Zachodniopomorska Lista Infrastruktury Badawczej Na Rzecz Przedsiębiorstw

20.05.2019 Nabory przedsięwzięć Nabory przedsięwzięć

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego - wersja 37.0

17.05.2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Regionalnego

Cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.5 - nabór projektów pozakonkursowych

16.05.2019 Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków Europejski Fundusz Społeczny Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wyniki naborów wniosków

Strony