Wicemarszałek Tomasz Sobieraj (pierwszy z lewej) oraz rektor Jan Kuriata z zadowoleniem zaprezentowali parafowane porozumienie obejmujące unijne wsparcie na rozbudowę infrastruktury kształcenia zawodowego PWSZ Koszalin.
Nowa hala sportowa, nowa sala audytoryjna, zagospodarowany na nowo teren i nowy sprzęt - tak do września 2020 roku zmienić się ma Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie. Inwestycja, która wspierana będzie środkami RPO WZ 2014-2020, wpisuje się w jedną z regionalnych specjalizacji związanych z turystyką i zdrowiem. Umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia podpisali w piątek, 26 kwietnia 2019 roku w Koszalinie, wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj oraz rektor uczelni Jan Kuriata.

Budowa nowej hali sportowej wraz z łącznikiem, przebudowa istniejącej sali gimnastycznej na aulę audytoryjną, zagospodarowanie terenu czy zakup sprzętu ma przede wszystkim poprawić jakość praktycznej nauki na obecnie funkcjonujących wydziałach oraz zachęcić do jej rozpoczęcia na planowanych do uruchomienia kierunkach. Inwestycja będzie realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj. Skorzysta z niej blisko 100 studentów z kierunków: fizjoterapia, ratownictwo medyczne i pielęgniarstwo
 
- To jest największa inwestycja w historii PWSZ. Nie ukrywamy, że bardzo potrzebujemy porządnej hali sportowej, gdyż obecnie zajęcia są prowadzone w małej auli. Ponadto chcemy stworzyć także lepsze warunki na organizację konferencji, szkoleń, spotkań i zajęć dla studentów. Przed nami etap związany z przetargami i budowa w 2020 roku - zaznaczył rektor uczelni Jan Kuriata. 
 
Na poprawę warunków kształcenia koszalińska PWSZ wyda 13 mln zł. 85% kosztów przedsięwzięcia pokryje unijna dotacja Urzędu Marszałkowskiego. To w sumie aż 11 mln zł. Efekty zmian - zgodnie z zapowiedziami uczelni - poznać mamy do końca września 2020 roku.
 
- W tej perspektywie unijnej położyliśmy bardzo mocny akcent na odbudowę szkolnictwa zawodowego w regionie. Wspieramy eurofunduszami placówki edukacyjne oraz uczelnie zawodowe zarówno w inwestycjach na rzecz stworzenia innowacyjnych przestrzeni do praktycznej nauki czy w zakupie nowoczesnych urządzeń, ale także w edukacji kadry nauczycielskiej i podnoszenia przez nią kwalifikacji - przyznał wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj. - Inwestycja będzie kolejnym wielkim przedsięwzięciem w Koszalinie. Projekt uczelni oraz umowa o dofinasowanie była dość trudnym zadaniem zarówno dla beneficjenta, jak i samorządu wojeództwa. Udało się i w ten sposób PWSZ domknie ważny etap inwestycyjny - dodał Tomasz Sobieraj.
 
Projekt będzie realizowany w ramach 9 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.8 „Infrastruktura szkolnictwa zawodowego - inwestycje w infrastrukturę Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych”.