Rewitalizacja w gminie Świdwin. Z pomocą unijnych funduszy trzy wiejskie świetlice otrzymają nowe życie - fot. Urząd Gminy w Świdwinie.
Gmina Świdwin zrewitalizuje centra kulturalno-edukacyjne na swoim terenie. Modernizacje, którym z pomocą przychodzi Regionalny Program Operacyjny, obejmie świetlice wiejskie w: Bełtnie, Ząbrowie i Starym Przybysławiu. Unijne dofinansowanie zagwarantuje inwestycjom umowa, którą w piątek, 1 lutego 2019 roku w Świdwinie podpisali członek Zarządu Województwa Stanisław Wziątek oraz wójt Kazimierz Lechocki.
 
Zmiany we wsiach: Bełtno, Ząbrowo i Stary Przybysław zostały wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świdwin. W dokumencie tym - jak wskazywał wójt Kazimierz Lechocki - znalazły się w nim najbardziej zdegradowane obiekty z najuboższych obszarów gminnych, głownie tych związanych z dawnymi PGR-ami. Modernizacje, które obejmują świetlice wiejskie kosztować będą prawie 950 tys. zł. Unijna pomoc Urzędu Marszałkowskiego to ponad 800 tys. zł.
 
W świetlicy w Bełtnie wymieniona zostanie stolarka drzwiowa i dach. Pojawi się też zaplecze socjalne z kuchnią oraz kolektory słoneczne. Obiekt w Ząbrowie zostanie zaś ocieplony. Nowe będzie przyłącze gazowe i oświetlenie, a także ogniwa fotowoltaiczne. Z kolei w świetlicy w Starym Przybysławiu remont przejdą ściany i sufit, wymieniona zostanie instalacja systemu grzewczego oraz elektryka. Dodatkowo powstanie miejsce integracyjne o powierzchni 100 m2 z siłownią plenerową, terenem do gry w koszykówkę czy piłkę nożną, ławkami, chodnikiem i ogrodzeniem. Ponadto wszystkie budynki wyposażone będą w sprzęt komputerowy, telewizory, tablice interaktywne i meble: stoliki, krzesła, szafki oraz półki. Projekt gotowy będzie do końca września br.
 
Parafowanie porozumienia pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, a Gminą Świdwin wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”.
 
- Od kilkunastu tygodni regularnie parafujemy porozumienia z lokalnymi samorządami, których inwestycje pozwolą przywrócić wielu przestrzeniom publicznym drugie, lepsze życie. W zakończonym w pierwszym kwartale ubiegłego roku konkursie przyznaliśmy dofinansowanie dla 48 przedsięwzięć tego typu. Przeznaczyliśmy na ten cel prawie 100 mln zł unijnego wsparcia - podkreślił członek Zarządu Województwa Stanisław Wziątek.