Tomasz Sobieraj podpisał z gminą Świeszyno umowę przyznającą wsparcie z RPO WZ na budowę ponad 5 km tras rowerowych.

Ponad 5 km tras rowerowych planuje wybudować samorząd Świeszyna. Infrastruktura połączy kilka gminnych miejscowości. Inwestycję wspomogą środki unijne z Urzędu Marszałkowskiego. Fundusze zapewni umowa, którą we wtorek, 13 listopada 2018 roku w Koszalinie podpisali wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj oraz wójt Ewa Korczak.

Rowerowa inwestycja przewiduje budowę 5,4 km dróg, a także powstanie obiektów bike&ride.
- Nowoczesna infrastruktura połączy kilka gminnych miejscowości. To: Niekłonice, Konikowo oraz Giezkowo - zaznaczył wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.
Nowe ścieżki zwiększą możliwość wykorzystania rowerów w codziennej migracji mieszkańców, wpłyną na zmniejszenie natężenia ruchu na drogach dojazdowych w centrach miasta oraz na spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Koszt zaplanowanych przez władze gminy Świeszyno działań wyniesie prawie 4,3 mln zł. Ponad 3/5 kosztów pokryje dotacja Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. To kwota ponad 2,6 mln zł.
- To dla nas bardzo ważne dofinansowanie. Trasy te były mocno wyczekiwane przez mieszkańców - przyznała wójt Świeszyna Ewa Korczak.
Projekt wpisuje się w założenia 2 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie 2.3 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu” w ramach strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to narzędzie służące wdrażaniu funduszy europejskich wpływających na zrównoważony rozwój miast i ich obszarów funkcjonalnych. Dla KKBOF zaplanowano w bieżącej, unijnej perspektywie 40 mln euro.