Czas na pierwsze podsumowania działań w KKBOF
Niskoemisyjne autobusy, rower miejski, uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, rozwój szkolnictwa zawodowego, wsparcie przedsiębiorców, budowa ścieżek rowerowych, łączenie dróg lokalnych z ekspresową S6 to z pewnością priorytety dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Co udało się zrobić do tej pory? Co przed nami? Czas na pierwsze podsumowanie.
 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to narzędzie zaproponowane regionom przez Komisję Europejską. Polega ono na przekazaniu lokalnym samorządom zadań i części środków zarezerwowanych w regionalnych programach operacyjnych. To pieniądze na rozwój poszczególnych gmin.
 
– Dzięki ZIT-om gospodarze samorządów decydują lokalnie, na jakie działania przeznaczyć Fundusze Europejskie.  Podejście takie pozwala realizować projekty i przedsięwzięcia „szyte na miarę”, a więc dostosowane do potrzeb poszczególnych gmin i powiatów. Inne wsparcie potrzebne jest w Szczecinie, a inne we wschodniej części naszego regionu – wyjaśniał zachodniopomorski wicemarszałek Tomasz Sobieraj, który uczestniczył 29 listopada 2018 r. w konferencji dotyczącej wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.
 
Warto przypomnieć, że w województwie zachodniopomorskim zostały wyznaczone dwa główne obszary funkcjonalne. To: Szczeciński Obszar Metropolitalny oraz Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzki Obszar Funkcjonalny. Za wdrażanie na ich obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych odpowiadają jednostki samorządu terytorialnego, realizujące wspólnie przygotowaną strategię rozwojową.
 
Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzki Obszar Funkcjonalny obejmuje 19 gmin, w tym: 3 gminy miejskie (Koszalin, Kołobrzeg i Białogard), 6 gmin miejsko-wiejskich i 10 gmin wiejskich. KKBOF stanowi 13,8% powierzchni województwa, czyli łącznie ponad 3 tys. km2 i zamieszkuje go prawie 300 tys. mieszkańców. W tej perspektywie finansowej na realizację ZIT na terenie KKBOF zaplanowano ponad 160 mln zł. 
 
Konferencja pt. „Wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko Kołobrzesko- Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego” odbyła się 29 listopada 2018 r. w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Śniadeckich 4 w Koszalinie. Organizatorem konferencji była Instytucja Pośrednicząca Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.
 
Więcej informacji o ZIT: www.koszalin.pl/zit