W związku z zakończeniem oceny złożonego w ramach naboru nr RPZP.01.16.00-IZ.00-32-002/19 wniosku, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego informuje, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1608/19 z dnia 10 września 2019 r. zatwierdził listę ocenionych projektów i podjął decyzję o dofinansowaniu projektu, który spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał wymaganą liczbę punktów.