Innowacyjne zmiany w BBC. Mirosławiecka firma umacnia pozycję na rynku maszyn rolniczych - fot. spółka BBC
Firma BBC z Mirosławca zakończyła wdrażanie innowacyjnych technologii. Ich efekt to rozbudowana hala produkcyjno-magazynowa, zmodernizowany budynek socjalno-biurowy, nowe maszyny oraz urządzenia, a także nowoczesny produkt czyli paszowóz samobieżny i dodatkowe miejsca pracy. Zmiany kosztowały spółkę około 20 mln zł, z czego wsparcie z RPO WZ 2014-2020 wyniosło ponad 9 mln zł. W uroczystym zakończeniu inwestycji, które odbyło się w piątek, 25 stycznia 2019 roku w Mirosławcu, uczestniczył wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.
 
Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej o powierzchnię użytkową 7000 m2, modernizacja budynku socjalno-biurowego o powierzchnię użytkową 700 m2, zagospodarowaniu terenu oraz zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych - to główne założenia inwestycji spółki BBC. W ich efekcie w ofercie firmy znajdą się nowe jakościowo produkty na skalę światową. Będzie to innowacyjny paszowóz samobieżny, dzięki czemu BBC zdobędzie dominująca pozycję na krajowym rynku maszyn specjalistycznych oraz zwiększy udział sprzedaży na rynkach międzynarodowych. Docelowo przedsiębiorstwo zatrudni także ponad 50 osób.
 
- Realizacja projektów przez przedsiębiorców to przykład ogromnej odwagi. Ważne, że na obszarach o ogromnych potrzebach powstaną nowe miejsca zatrudnienia z korzyścią dla zachodniopomorskiej gospodarki - zaznaczył wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.
 
Koszt inwestycji wyniósł około 20 mln zł. Wsparcie unijne to ponad 9 mln zł. Dofinansowanie, pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, gwarantowało porozumienie podpisane pomiędzy Urzędem Marszałkowskim i spółką BBC na początku września 2016 roku. 
 
Projekt wpisał się w założenia 1 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie”, działania 1.6 „Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Wyłączenia”. Działanie to skierowano do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, by ożywić gospodarczo obszar SSW, stworzyć na nim znaczącą liczbę trwałych miejsc pracy oraz podnieść konkurencyjność działających tam firm. Statusem Strefy w regionie objęte zostały 74 zachodniopomorskie gminy, w których zdiagnozowano problemy demograficzne i infrastrukturalne, złą dostępność do usług publicznych, niski potencjał gospodarczy, konsekwencje statusu wsi popegeerowskiej oraz ubóstwo. Zlokalizowane są one głównie w środkowej, wschodniej oraz południowo-wschodniej części Pomorza Zachodniego.