Drugie życie centrum Reska. RPO WZ 2014-2020 dokłada do lokalnej rewitalizacji - fot. Urząd Miejski w Resku.
Centrum Reska zyskało nowe życie. Kompleksową rewitalizacją tej części miasta objęto rynek oraz kilka pobliskich ulic wraz z ich infrastrukturą. Inwestycji – prowadzonej od 2014 i 2015 roku oraz kontynuowanej w 2018 i 2019 roku - przyznano 4 mln zł wsparcia. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego. Pokrycie z unijnej dotacji większości kosztów przedsięwzięcia będzie możliwe dzięki umowie, którą parafowali w czwartek, 31 stycznia 2019 roku w Resku,  wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa i burmistrz Arkadiusz Czerwiński.
 
Zmianami, które sprzyjają aktywnej integracji mieszkańców, objęto centrum Reska.
 
- To ważne społecznie i kompletne pod względem infrastrukturalnym przedsięwzięcie. Na obszarze 1 hektara - zgodnie z projektem pn. „Gminne Centrum Aktywności Lokalnej” - uwzględniono w rewitalizację rynku, a także przebudowę przystanku przy ul. Krótkiej, modernizację ul. Borków, a także wymianę oświetlenia przy ul. Bohaterów Monte Cassino - przyznał wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.
 
Ponadto władze gminy zdecydowały się również na zakup wyposażenie na przedsięwzięcia plenerowe zaplanowane w tej części miasta, m.in. ściankę i kino plenerowe, leżaki, domki handlowe na jarmarki czy stoły kamienne do gier planszowych. Renowację rynku przeprowadzono w latach 2014-2015. Pozostałe działania przypadły głównie na 2018 rok. Z kolei do połowy br. pojawi się jeszcze obelisk i tablice informacyjne.
 
Zdaniem burmistrza Arkadiusza Czerwińskiego, koszt działań rewitalizacyjnych prowadzonych w Resku to ok. 5,7 mln zł. Urząd Marszałkowski ze środków unijnych przeznaczy na nie prawie 4 mln zł.
 
Parafowanie porozumienia pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, a Gminą Resko wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”. W zakończonym w pierwszym kwartale ubiegłego roku konkursie Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyznał dofinansowanie dla 48 przedsięwzięć tego typu. Przeznaczył na ten cel prawie 100 mln zł unijnego wsparcia.