Dalszy ciąg zmian w gminie Sławno. Kolejne eurofundusze na rewitalizację
Kwasowo, Rzyszczewo i Smardzewo - to kolejne miejsca w gminie Sławno, które objęte zostaną rewitalizacją. Władze samorządu we współpracy z lokalnymi wspólnotami oraz stowarzyszeniami postanowiły odnowić budynki mieszkalne oraz zabytkowy pałacyk. Podobnie jak wcześniej w przypadku wsi Bobrowice i Noskowo inwestycje otrzymają unijne wsparcie ze środków RPO WZ 2014-2020. Umowę dofinansowania podpisali w Kwasowie, w czwartek, 18 kwietnia 2019 roku wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj i wójt Ryszard Stachowiak.
 
Zaplanowane rewitalizacje obejmą wsie: Kwasowo, Rzyszczewo i Smardzewo. Gmina Sławno zamierza przeznaczyć na ten cel ponad 12 mln zł. 9 mln zł Urząd Marszałkowski przekaże z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Działania w pierwszych dwóch miejscowościach mają zakończyć się w grudniu 2020, a w trzeciej w grudniu 2021 roku.
 
- Kolejne wielkie zmiany szykują się w gminie Sławno. To doskonały przykład, jak warto odważnie planować inwestycje oraz sięgać po wsparcie zewnętrzne. Z dalszej rewitalizacji skorzystają mieszkańcy. Bardzo się cieszę, że ponownie możemy pomóc lokalnemu samorządowi przekazując na ten cel fundusze unijne - powiedział wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.
 
W Kwasowie we współpracy z dwoma wspólnotami mieszkaniowymi oraz Stowarzyszeniem Pałacowym odrestaurowany zostanie pałac, a także zagospodarowany na nowo będzie teren przed budynkiem. Ponadto przewidziano remont budynków mieszkalnych, otoczenia i podwórek pod numerem 53 oraz budowę dróg z chodnikami, wymianę oświetlenia oraz nasadzenia zieleni. Koszt inwestycji to prawie 3,5 mln zł, z czego pomoc UE wyniesie ponad 2,4 mln zł.
 
W Rzyszczewie powstanie Gminne Centrum Integracji Społecznej, zaplanowano termomodernizację bloku mieszkalnego Rzyszczewo 37 oraz budynku socjalnego Rzyszczewo 44. Całość uzupełni budowa drogi osiedlowej oraz modernizacja chodnika. Prace wyceniono na 4,1 mln zł. Blisko 2,9 mln zł stanowić będzie dotacja UE
 
W Smardzewie renowacje publicznych przestrzeni przeprowadzone będą pod numerami 45 i 47. Roboty obejmą głównie termomodernizację budynków wraz z zagospodarowaniem ich podwórek. Ponadto uwzględniono modernizację dróg powiatowych oraz budowę nowej infrastruktury technicznej takiej jak: kanalizacja sanitarna, chodniki, oświetlenie i monitoring. Przedsięwzięcie warte jest ponad 4,7 mln zł. 3,5 mln zł to wsparcie UE.
 
- Stopniowo, regularnie, krok po kroku zmieniamy z unijną pomocą oblicze przestrzeni publicznych w naszej gminie. Po Noskowie i Bobrowicach, będzie to: Kwasowo, Rzyszczewo i Smardzewo. Nowe życie tchniemy w budynki mieszkalne - mówił wójt Sławna Ryszard Stachowiak.
 
Wszystkie inwestycje wpisują się w założenia 9 Osi Priorytetowej „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”. W zakończonym w pierwszym kwartale ubiegłego roku konkursie Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyznał dofinansowanie dla 48 przedsięwzięć tego typu. Przeznaczył na ten cel prawie 100 mln zł unijnego wsparcia.

***
Pakiet umów rewitalizacyjnych uzupełniło jeszcze jedno porozumienie. To umowa gwarantującą wsparcie przebudowy dwóch odcinków dróg gminnych w Gwiazdowie o łącznej długości ponad 2 km.  Marszałkowskie dofinansowanie inwestycji wyniesie ok. 240 tys. zł i stanowi blisko 20 % całkowitych kosztów zadania. Środki na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych pochodzą z opłat z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Fundusze  na ten cel stanowią część budżetu województwa i zgodnie z zapisami ustawy o ochronie gruntów rolnych oraz leśnych, są w dyspozycji Marszałka Województwa.