Wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa (z lewej) pogratulował wójtowi Sławomirowi Korucowi pozyskania eurofunduszy przeznaczonych na rewitalizację przestrzeni publicznych,a dokładnie na budowę Centrum Kultury w Brzeżnie - fot. Urząd Gminy w Brzeżnie.
Brzeżno będzie mieć nowoczesną przestrzeń kulturalną. Sala widowiskowa i szereg pomieszczeń do zajęć, a także miejsce na gminną bibliotekę - to główne założenia budowy Centrum Kultury. Blisko 90 procent kosztów inwestycji pokryją unijne fundusze RPO WZ 2014-2020. Umowę o dofinansowanie inwestycji podpisali w czwartek, 31 stycznia 2019 roku w Brzeżnie, wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa i wójt Sławomir Koruc. 
 
W ramach Centrum Kultury powstanie sala widowiskowa i szereg pomieszczeń do prowadzenia zajęć społeczno-kulturalnych, zaplecze kuchenne i Gminna Biblioteka Publiczna. Teren wokół budynku zostanie zagospodarowany. Zaplanowano tam nasadzenia zieleni oraz parking. Ponadto Centrum - bez barier architektonicznych, jak i przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami - wyposażone będzie w meble, sprzęt elektroniczny oraz rolety zewnętrzne. Jak wskazywał wójt Sławomir Koruc, inwestycja znajduje się w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Brzeżno na lata 2017-2023.
 
Całkowity koszt działań wyniesie prawie 2,2 mln zł. Ponad 1,9 mln zł stanowić będzie unijna pomoc Urzędu Marszałkowskiego. Prace budowlane zgodnie z wnioskiem władz gminy mają potrwać do grudnia 2019 roku. Zdaniem wicemarszałka województwa Jarosława Rzepy, projekt podniesie jakość i atrakcyjność przestrzeni publicznej popegeerowskiego obszaru w Brzeżnie, pozwoli na większą aktywizację społeczno-gospodarcza i integrację społeczną, a także poprawi estetykę oraz funkcjonalność miejscowości.
 
Parafowanie porozumienia pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, a Gminą Brzeżno wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”. W zakończonym w pierwszym kwartale ubiegłego roku konkursie Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyznał dofinansowanie dla 48 przedsięwzięć tego typu. Przeznaczył na ten cel prawie 100 mln zł unijnego wsparcia.