Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w ramach Działania 6.8 RPO WZ, udostępnia w dniu dzisiejszym tj. 03.12.2018 r. zaktualizowany Regulamin konkursu dla Działania 6.8, wersja 1.1 z dnia 03.12.2018 r.

UWAGA! W Regulaminie konkursu zmianie uległy m.in. zapisy w punktach 1.2.1, 2.1.3, 3.2.4, 4.2.1.6, 4.2,4, 5.1.2.4, 5.2.5, 5.3.1, 5.3.2 oraz 6.3.

Szczegółowy wykaz zmian znajduje się w tabeli Rejestr zmian.

Załączniki do Regulaminu konkursu nie uległy zmianie.

Link do naboru: