Termin:

20.02.2019
, godz.
9:40 - 14:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 05.02.2019

Informacje o spotkaniu

Krajowy Punkt URBACT oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie serdecznie zaprasza na Spotkanie informacyjne dotyczące programów europejskich dla miast - URBACT III, Interreg Południowy Bałtyk i inne programy EWT, Horyzont 2020, RPO WZ 2014-2020, które odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gpi@wzp.pl do dnia 14.02.2019 r. do godz. 13:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę.

Kiedy?

20 lutego 2019 r., w godz. 09.40-14.00.

Gdzie?

Szczecin - dokładne miejsce spotkania zostanie wskazane zainteresowanym uczestnikom, po weryfikacji ilości zgłoszeń, nastąpi to najpóźniej do dnia 15.02.2019 r.

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest dla przedstawicieli miast lub ich dzielnic, obszarów metropolitarnych i aglomeracji, miejskich agencji, władz regionalnych i krajowych, JST.

Program spotkania

  • 09:40 – 10:00 Rejestracja i powitalna kawa.
  • 10:00 – 10:15 Powitanie uczestników i przedstawienie planu spotkania.
  • 10:15 – 11:45 Główne założenia programu URBACT III.
  • 11:45 – 12:00 Przerwa kawowa.
  • 12:00 – 12:45 Jednostki Samorządu Terytorialnego w Programie Ramowym UE Horyzont 2020 – szanse i możliwości partycypacji
  • 12:45 – 13:05 Możliwości uzyskania wsparcia i zebrane doświadczenia w Programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej: Interreg Południowy Bałtyk, Interreg Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa oraz Interreg Europa.
  • 13:05 - 14:00 Środki finansowe dla JST w ramach Funduszy Europejskich w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego w 2019 r.

Organizator spotkania

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Kuśnierska 12B, (wejście od ul. Grodzkiej) 70-536 Szczecin 
Infolinia: 800 34 55 34, e-mail: gpi@wzp.pl.

Krajowy Punkt URBACT
www.urbact.eu/urbact-polska

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

  • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
  • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
  • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.