Termin:

18.07.2018
, godz.
10:30 - 13:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 10.07.2018

Informacje o spotkaniu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie wraz z Fundacją Legalna Kultura operatorem projektu „Ja w internecie”, zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne nt. możliwości uzyskania dofinansowania i przygotowania wniosku w programie grantowym, skierowanym do gmin woj. zachodniopomorskiego.

W ramach projektu można otrzymać dofinansowanie w wysokości od 15 000 do 150 000 zł, na organizację szkoleń w zakresie zwiększenia świadomości i kompetencji użytkowników w Internecie i e-usługach publicznych. Dofinansowane jest 100% wartości projektu, nie ma obowiązku wnoszenia wkładu własnego. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych".

Spotkanie odbędzie się 18 lipca 2018 r. w godz. 10:30 – 13:00 w Głównym Punkcie Informacyjny w Szczecinie, ul. Kuśnierska 12b, 70-536 Szczecin, sala 3, I piętro.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres gpi@wzp.pl do dnia 16.07.2018 r. do godziny 12:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. 

Kiedy?

18 lipca 2018 r., w godz. 10:30-13:00.

Gdzie?

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie, ul. Kuśnierska 12b, 70-536 Szczecin, sala 3, I piętro.

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli gmin, jednostek podległych (np. szkół, bibliotek, domów kultury) oraz organizacji pozarządowych.

Program Spotkania:

 • 10:30 – 11:00 Omówienie funkcjonowania Sieci PIFE i Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.
 • 11:00 – 12:00 Przedstawienie głównych założeń programu grantowego dla gmin pn. „Ja w internecie”:
  • cele i założenia programu „ja w internecie”,
  • zagadnienia formalne,
  • jak przygotować wniosek.
 • 12:00 – 12:15 Przerwa kawowa
 • 12:15 – 12:45 Przedstawienie głównych projektów Fundacji Legalna Kultura i możliwości udziału w nich.
 • 12:45 – 13:00 Pytania i odpowiedzi.

Organizator spotkania

 • Główny Punkt Informacyjny w Szczecinie, ul. Kuśnierska 12b, Szczecin, e-mail: gpi@wzp.pl, tel. 800 34 55 34.
 • Fundacja Legalna Kultura, ul. Marszałkowska 84/92 lok. 121, 00-514 Warszawa, e-mail: jawinternecie@legalnakultura.pl, tel. 574 142 100 lub 574 651 100.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

 • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
 • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
 • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.