Termin:

20.07.2018
, godz.
10:00 - 13:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 12.07.2018

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. "Tworzenie znaczącej liczby trwałych miejsc pracy przedsiębiorstw działających na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia w ramach Działania 1.6 RPO WZ" które odbędzie się 20 lipca 2018 r. w Koszalinie w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich, Al. Monte Cassino 2 w Koszalinie (Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego).

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres lpi-koszalin@wzp.pl  do dnia 19 lipca 2018 r do godziny 12:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. 

Kiedy?

20 lipca 2018 r. w godz. 10:00 – 13:00.

Gdzie?

Lokalny Punkt Informacyjny w Koszalinie, Al. Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin – sala konferencyjna nr 128.

Dla kogo?

W ramach Działania 1.6 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są: mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa.

Program Spotkania:

  • 10:00 – 10:30 Powitanie uczestników, wprowadzenie w tematykę spotkania.

  • 10:30 – 11:30 Główne założenia konkursu dla Działania 1.6.

  • 11:30 – 11:45 Przerwa kawowa.

  • 11:45 – 12:30 Procedura / kryteria wyboru projektów – wniosek o dofinansowanie.

  • 12:30 – 13:00 Konsultacje indywidualne.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie,

Al. Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin,

Infolinia: 94 31 77 405, 94 31 77 407, 94 31 77 409,
e-mail: lpi-koszalin@wzp.pl.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

  • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
  • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
  • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.