Termin:

21.01.2019
, godz.
10:00 - 12:30
(zakończone)

data dodania szkolenia: 09.01.2019

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. "Rozwiń firmę poprzez dotacje,  szkolenia,  pożyczki.", które odbędzie się w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego w Koszalinie ul. Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin, 1 piętro – sala konferencyjna  w godz. 10:00-12:30.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres:  lpi-koszlin@wzp.pl  do dnia 18.01.2019 do godz. 12:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga! W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. 

Kiedy?

21 stycznia 2019 r., w godzinach 10:00 – 12:30.

Gdzie?

Wydział Zamiejscowy Urzędu Marszałkowskiego w Koszalinie, al. Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin, 1 piętro – sala konferencyjna.

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest do sektora MŚP, czyli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i pracowników przedsiębiorstw. 

Program spotkania

  • 10:00-10:05   Powitanie uczestników i przedstawienie planu szkolenia.

  • 10:05-10:10   Informacje o Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

  • 10:10-10:30   Możliwości dotacyjne z RPO WZ.

  • 10:30-11:15   Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw dostępne w ramach Bazy Usług Rozwojowych – Przedstawicielka Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

  • 11:15-11:30   Przerwa.

  • 11:30-12:00   Pożyczki dla przedsiębiorstw – JEREMIE II – Przedstawicielka Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

  • 12:00-12:30    Podsumowanie / pytania od beneficjentów.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie
al. Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin
tel. 94 31 77 407 (409 lub 405)
e-mail: lpi-koszalin@wzp.pl

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

  • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
  • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
  • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.