Termin:

14.12.2018
, godz.
10:00 - 13:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 30.11.2018

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące aplikowania o fundusze europejskie w ramach działania 3.4 Adaptacja do zmian klimatu - Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii finansowanego z RPOWZ 2014-2020, które odbędzie się w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Al. Monte Cassino 2,   w godz. 10:00-13:00.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: lpi-koszlin@wzp.pl  do dnia 13.12.2018 do godz. 12:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny - decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga!  W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. 

Kiedy?

14 grudnia 2018, w godzinach 10:00 – 13:00

Gdzie?

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Al. Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin.

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych i ich związków i oddziałów oraz przedstawicieli JST.

Program spotkania

10:00-10:10   Powitanie uczestników i przedstawienie planu spotkania.
10:10-10:30   Przedstawienie oferty sieci PIFE.
10:30-11:15   Główne założenia konkursu dla Działania 3.4 – typ 2 projektu/ procedura wyboru projektów.
11:15-11:30   Przerwa.
11:30-12:30   Wniosek o dofinansowanie dla Działania 3.4 – typ 2 projektu.
12:30-13:00  Pytania od beneficjentów.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Al. Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin
Infolinia: 94 31 77 405, 94 31 77 407, 94 31 77 409
e-mail: lpi-koszalin@wzp.pl  

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

  • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
  • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
  • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.