Termin:

19.06.2018
, godz.
10:00 - 13:00
(zakończone)

data dodania szkolenia: 06.06.2018

Informacje o spotkaniu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gryficach zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie na tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój przedsiębiorstw ”, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 r. w godzinach 10:00-13:00 w Starostwie Powiatowym w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego e-mailem na adres lpi@gryfice.pl do dnia 18 czerwca, do godz. 15:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

W przypadku osób z niepełnosprawnością, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę.

Uwaga! W przypadku osób z niepełnosprawnością, prosimy o poinformowanie organizatora o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę. 

Kiedy?

19 czerwca 2018 r. w godz. 10:00 – 13:00.

Gdzie?

Starostwo Powiatowe w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice.

Dla kogo?

Spotkanie skierowane jest do mikro, małych i średnich firm realizujących projekty inwestycyjne w miastach średnich lub na ternie gmin sąsiadujących z tymi miastami.

Program Spotkania:

  • 10.00- 10.15 Rejestracja Uczestników.

  • 10:15- 11.30 Blok I – Perspektywa 2014- 2020- Działanie 1.6 RPO WZ.

  • 11.30- 12.15 Blok II -  inicjatywa Jeremie.

  • 12:15 – 12:30 Przerwa.

  • 12:30 – 13.00 Sesja  pytań i odpowiedzi/konsultacje indywidualne.

Organizator spotkania

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gryficach,
Plac Zwyciestwa 37, 72-300 Gryfice,
tel. 91 384 84 86/89,
e-mail: lpi@gryfice.pl.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

  • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
  • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
  • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.